r13project.ru
Реферати, курсові та дипломні роботи
Головна arrow Землезнавство arrow Загальне землезнавство (Лекції) arrow 2. Структура географічної науки
23.07.2019
Платні роботи
Реферати
Курсові
Дипломні
Онлайн бібліотека підручників
Біологічні науки
Валеологія
Екологія
Економічні науки
Етика та естетика
Землезнавство
Історія
Літературознавство
Педагогіка
Правознавство
Психологія
Соціальна робота
Корисні матеріали
Біографії
Розробки уроків
Статті
Лічильник


2. Структура географічної науки

2. Структура географічної науки

   Ще в античні часи в географії проявились два напрями: землезнавство і країнознавство. А найважливішою справою географії протягом століть було складання та уточнення карт.
  
Географія – це система природничих (фізико-географічних) і суспільних (економіко-географічних) наук, що вивчають географічну оболонку Землі, природні і виробничі територіальні комплекси, їх компоненти і взаємозв'язок між ними. Є й інші визначення географії. Наприклад, географія вивчає географічну оболонку Землі в процесі її антропогенної еволюції.
  
Зародившись ще в античні часи, географія розвивалась, міцніла, диференціювалась. Вона знала і періоди блискучих досягнень і часи застою.
  
Сучасна географія – це система наук. За влучним висловом Ю.Г.Саушкіна (1980) географічна наука – могутній стовбур з багатст­вом гілок, що утворюють пишну крону, таке дерево життєстійке, але якщо відімруть гілки і географічна наука не буде мати галузей, що диференціювались, то і стовбур (єдина географія) засохне; якщо замість могутнього дерева те ж місце займуть невеликі деревця і кущі, що утворюють чагарник (геоморфологія, кліматологія, економічна географія і т.д.), то такий чагарник не замінить гіллястого дерева, приречений на поступове виродження. Отже географія єдина. Її не можна розривати на частини, відносячи фізичну географію до природничих, а економічну і соціальну – до суспільних наук. Ідеї єдиної географії закладені ще М.М.Баранським розвивались В.О.Анучиним та іншими. Більшість вчених сходяться на тому, що географія не є ні суспільною ні природничою наукою. Географічна наука намагається досліджувати зв'язки явищ та процесів у просторі і часі, їх інтерпретації.
  
На сьогодні географія утворює систему, куди ввійшли самостійні науки: фізична географія, економічна і соціальна географія, картографія, медична географія, військова географія.
  
Фізична географія поділяється на такі частини наук: загальне землезнавство, ландшафтознавство, регіональна фізична географія.
  
Економічна і соціальна географія поділяється на такі частини: загальна економічна і соціальна географія, політична географія, регіональна політична і економічна географія. Деякі з цих частин наук поділяються на окремі галузеві науки. Так, загальне земле­знавство і регіональна фізична географія поділяються на: геоморфо­логію, метеорологію, кліматологію, гідрологію суші, географію грунтів, географію рослин, зоогеографію.
  
Загальна економічна і соціальна географія і регіональна економічна і соціальна географія поділяються на: географію населених пунктів, географію сільського господарства або окремих його галузей, географію транспорту. Крім наук географічних розвиваються і такі, що виникли на стику географії та інших наук, наприклад, геоморфологія, біогеографія та ін.
  
Об'єктом вивчення фізичної географії є географічна оболонка, а предметом вивчення – взаємозв'язки між окремими компонентами географічної оболонки Землі.
  
Географічна оболонка – це матеріальна система, що складається з функціонально взаємозв'язаних між собою окремих оболонок тобто літосфери, гідросфери, атмосфери і біосфери. Основні властивості географічної оболонки – цілісність, ритмічність, зональність.
  
Предметом вивчення економічної географії є територіальні системи продуктивних сил, територіальні системи сфер обслуговування, науки і культури. До першої групи систем входять, наприклад, країни, економічні райони, системи розселення, міста, транспортні системи та вузли. Економіко-географічні дослідження вимагають історико-просторового підходу, вивчення зв'язків і явищ. При розгляді територіальних соціально-економічних систем необхідний зв'язок із географічним середовищем, знання перспектив розвитку систем, прогноз. Економічна географія тісно пов'язана з історією, економікою, філософією, технікою, соціологією та іншими науками. Отже, економічна географія хоч і має свій об'єкт і методи досліджень не може успішно розвиватись без взаємозв'язків з іншими науками, насамперед географічними.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >
 
r13project.ru © 2019
agroxy.com

www.agroxy.com

https://best-mining.com.ua