r13project.ru
Реферати, курсові та дипломні роботи
Головна arrow Економічні науки arrow Міжнародні ринки грошей і капіталів arrow 7. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
18.01.2019
Платні роботи
Реферати
Курсові
Дипломні
Онлайн бібліотека підручників
Біологічні науки
Валеологія
Екологія
Економічні науки
Етика та естетика
Землезнавство
Історія
Літературознавство
Педагогіка
Правознавство
Психологія
Соціальна робота
Корисні матеріали
Біографії
Розробки уроків
Статті
Лічильник


7. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

   1. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16.04.91. (З подальшим урахуванням змін.)
   2. Закон України “Про банки і банківську діяльність” // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2001, -- № 1. – с.3 - 47.
   3. Правила здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України від 09.05.99 за № 13-11/1548. (З подальшими змінами.)
   4. Банківська енциклопедія (Під ред. Мороза А.М. – К.: Ельтон, 1993. – 333с.)
   5. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник., – 4-те вид. – К.: Т-во Знання, КОО, 2004, – с.409
   6. Бункина М.К. Валютный рынок. - М.: АО «ДИС 2», 1995.
   7. Валютный рынок и валютное регулирование: Учеб. Пособие / Под ред. И.И. Платоновой. - М.: БЕК, 1996.
   8. Гроші та кредит: Підручник / M.I. Савлук, A.M. Мороз, М.Ф. Пуховкіна та ін.; За заг. ред. М.І. Савлука. - К.: КНЕУ, 2001. - 602с.
   9. Гроші та кредит: Підручник / Б.С. Івасів, М.І. Савлук, В.А. Ющенко та ін.; За ред. Б.С. Івасіва. – Тернопіль: Карт-бланш, 2000.
   10. Гроші та кредит: Підручник / Б.С. Івасів. – Тернопіль: Карт-бланш, 2005. – 546 с.
   11. Дзюблюк О.В. Валютна політика: навчальний посібник. – Тернопіль: ТДЕУ, 2006 – 91с.
   12. Дзюблюк О.В. Організація грошово-кредитни відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки. – К.: Поліграфкнига, 2000.
   13. Енциклопедія банківської справи України / Редкол.: В.С.Стельмах та ін. – К.: Молодь, Ін Юре, 2001, – 680с.
   14. Івасів Б.С. Міжнародні розрахунки: Підручник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – 223с.
   15. Кидуэлл Д.С, Петерсон Р.Л., Блэкуэлл Д.У. Финансовые институты, рынки и деньги. - СПб: Издательство «Питер», 2000. – 752с.
   16. Кравець В.М., Кравець О.В. Західноєвропейський банківський бізнес: становлення і сучасність / За ред. В.І. Міщанка. – К.: Знання-Прес, 2003.
   17. Международная торговля валютой: межбанковские операции на ринках развитнх стран, види сделок, курси, методи рас-четов. / Под ред. А.Д. Голубовича. – М.: АО АРГО, 1993.
   18. Международная торговля: финансовые операции, страхование и другие услуги / Пер. с англ. - К.: Торг.-изд. Бюро BHV, 1994.
   19. Михайлов Д.И. Мировой финансовый рынок: тенденции и инструменты. М., 2000. – 120 с.
   20. Мишкін, Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків / Пер. з англ. С.Панчишин, Г.Стеблій, А.Стасишин. - К.: Основи, 1998. – 963с.
   21. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч. посібник / О.І. Береславська, О.М. Наконечний, М.Г. Пясецька та ін.: За заг. ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2002.
   22. Міжнародні розрахунки: Підручник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – 223 с.
   23. Панова Г.С. Банковское обслуживание частньїх лиц. – М.: АО ДИС, 1994.
   24. Петрашко Л.П. Валютні операції: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001.
   25. Руденко Л.В. Розрахункові та кредитні операції у зовніш-Нь0економічній діяльності підприємства: Підручник. – К.: Лібра, 2002.
   26. Руденко Л.В. Організація міжнародних кредитно-розрахункових операцій в банках: Навчальний посібник. – К.: Видавничий центр "Академія", 2002.
   27. Pym Френклін P., Філіпченко А. Міжнародна торгівля та інвестиції / Пер. з англ. - К.: Основи, 1998. - 743с. Сорокін О.М. Світова економіка: Підручник. – К.: Знання. – 2000. – 579с.
   28. Софієнко І.Я. Міжнародні фінанси: Навч. посібник . – К.: МАУП, 2005. – 200с.
   29. Сурен Лизелотт. Валютные операции: Основы теории и практики: Пер. с нем. - М.: Дело, 1998.
   30. Філіпченко А.С. Міжнародні валютно-кредитні відносини. – К., 2003.
   31. Ходаківська В.П., Бєляєв В.В. Ринок фінансових послуг. Навч. посібник. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 616 с.
   32. Циганкова Т.М. Міжнародні організації. – К.: Либідь. – 2001. – 281с.
   33. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Навчальний посібник. – К.: Знання-Прес, 2002. – 535с.
   34. Ющенко В.А., Міщенко B.I. Валютне регулювання: Навч. посібник. - К.: Тов. "Знання", КОО. 1998.
   35. Ющенко В.А., Міщенко B.I. Управління валютними ризиками: Навч. посібник. - К.: Тов. "Знання", КОО. 1998.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня
 
r13project.ru © 2019